Sameiet Odelsvegen Park 1 på Jessheim har helt siden bygget ble oppført i 2012, slitt med store feil og mangler. Siden 2013 har dører, vinduer og baderomsgulv blitt skiftet ut i de 43 leilighetene, og beboerne har hatt problemer med å motta ferdigattest fra kommunen på grunn av manglene.

Nå er imidlertid de fleste mangler rettet opp og sameiet er inne i siste byggetrinn. Her har Malermester Lund fått oppdraget med å skifte og rette opp alle balkonger og svalganger i bygget. Prosjektleder Peder Sethern er her på vei til befaring i Odelsvegen 86.

Terrassebordene på svalgangene var opprinnelig lagt i lengderetningen. Her var benyttet ubehandlet trevirke, malt i en upraktisk lys blåfarge (!) i tillegg til at underlaget for terrassebordene var svært mangelfullt og skjevt lagt.

– Det var nesten som å være om bord på en fiskebåt, når man gikk der, sier Peder, som konstaterer: – Kort sagt – slett håndverk!

Da er det folka fra Malermester Lund kommer på banen! Nå rettes det opp på svalganger og balkonger, og de impregnerte terrassebordene blir lagt på tvers – på et solid fundament. Og beboerne kan endelig snart se litt lysere på livet igjen!

Odelsvegen 86 ligger sentralt beliggende i Jessheim sentrum, og de senere år har det blitt satt opp ytterligere mange boligblokker, og Odelsvegen er blitt et stort og velfungerende boligsamfunn i byen.

– Vi planlegger å være ferdige i Odelsvegen 86 om ganske kort tid, forteller Peder.

Her skuer han utover de store mengdene med de gamle, lyseblå terrassebordene.
– Det er jo trist, når slikt får lov til å skje, sier han og legger til at Malermester Lund jo selvsagt ikke har noe i mot jobber med å rette opp andres feil, men at det jo har vært et mareritt for beboerne med kaos og konstant byggesjau de siste 5 årene.

– Så moralen må være: Dårlig håndverk lønner seg ikke!, sier Peder.