Malermester Lund har sett seg grundig lei på at togene aldri kommer. Eller går. – Og nå ser det jammen meg ut tæll at 17. mai-toget heller itte kommer tell å gå, hæll! Dæm følka i Vy får sætta inn busser på nasjonaldagen – værre kan det full itte væra, sier Lund, som synes det er for galt å hoppe over 17. mai, slik enkelte har foreslått. 

Enebakks populære malermester er samtidig raskt ute med å konstatere at dette med at toget ofte blir innstilt, ikke er noe stort problem i hans hjembygd.

– Vi er gørhældige her, for vi har itte jernbane – og da har vi sjølsagt itte tog hæll! 

Han ler litt, og fortsetter:

– Det som skjer her når en buss blir innstilt, er at dæm sætt inn en annen buss, liksom! Buss for buss!

17. mai er det imidlertid fast tradisjon med stort tog i bygda, kan Lund fortelle. Da pynter alle store og små seg, og med viftende flagg og hurrarop følger vi musikkorpset! Han legger til at toget går bortom sjukehus og eldresentre, slik at alle skal komme i god 17. mai-stemning.

– Men i år skal det altså itte væra nåe tog? 

Malermesteren synes jo selvsagt at det er veldig trist, men han har altså løsningen klar.   

– Dæssa Vy-følka får nukk sætta inn busser, kan det væra så gørvanskelig ‘a? Buss for tog, itte sant?

Kona har fått med seg mannens «løsning», men har følgende innvending:

– Folk skal da vel ikke stues tett-i-tett inn på en buss, du har da vel hørt om 1-metersregelen?

Lund rister oppgitt på hodet over konas innblanding.

– Jo, men da kan da full følka bære ta med seg flagget sitt og gå bak bussen, hæll? Itte gjør alt så vanskelig a’ mor! Har du førresten stryki penskjorta mi, hæll?