Vår kjære malermester er som vi alle vet fullstendig fotballgal! Og i disse dager får han virkelig vist fram engasjementet sitt, når verdens desidert beste fotballspiller faktisk er ute etter å skifte klubb!

– Rent fotballMessi er det itte mye gæli å si om’n Lionel, men utgiftsMessi blir’n jo hælt uaktuell for klubben vår, liksom!

Malermester Lund er en ivrig støttespiller for sin lokale fotballklubb, Enebakk Fotball, og forteller at de lenge har vært på jakt etter en spiss, men at de selvsagt ikke har muligheter for å legge 6 – 7 milliarder på bordet.

– Nei, det trur je itte en gong Vålerenga hadde klart. Da måtte dæm i såfall ha tatt’n på avbetaling, hæll!

Lund har kommet til at han skal ringe Messi, for å få førstehåndsinformasjon om hva Messi selv ønsker. 

– Han vet nukk itte hvor Enebakk ligger en gong, han, sier han og legger til at han kan jo forsåvidt bare bruke Google Maps og Google Translate. 

– One Back, Norway, itte sant? Værre er det jo itte!

Når vi forteller Lund at Lionel Messi visstnok ikke snakker engelsk, kun spansk, sier han:

– Da blir det nukk lite hænsiktsMessi at je driv å stotrer på litt One Back-engelsk, liksom.

Når kona kommer inn og mener at mannen har tatt seg vann over hodet ved å begynne å «drømme» om Messi, svarer han bryskt: 

– Je syns itte du skal komma hær å komma hær – dætta er langt i frå nåen bagatællMessi sak for meg. Je vil bære at det skal bli gjort på en fagMessi og rettMessi måte!

Lund forteller at han regelMessi er inne og får med seg den siste utvikling i saken.

– Nå er det prat om at’n kanskje kan gå gratis tæll en annen klubb, og da mor, da prater vi!

Han er inneforstått med at det vil kreves en helt spesiell sikkerhetsMessi oppfølging for den klubben som vil få denne spilleren i sin stall. 

– Nå bør nukk itte det bli nåe problem, da vi for kort tid sia skifta tæll nye hengelåser rundt hele baneområdet – så det går nukk bra!

Mens Lund funderer på om han kanskje heller bør skrive en mail til Messi, konkluderer han med at:
– Rent PR-Messi er det itte mye tvil om at Enebakk Fotball hadde fått en høyst fortjent oppmerksomhet, hæll? 

Og mens han gjør klar PC’en roper han til kona:
– Du skulle itte tilfældigvis ha mailadressa tæll’n Messi du, mor?