Et bruk-og-kast-øyeblikk filmet med et engangskamera

Så du engangsfilmen om engangsgrillen? Se den her!

Hammer
En hammer er et verktøy som brukes til å slå med, og på den måten påføre en kraft på et mål. Formålet med en hammer er oftest å feste, flytte eller deformere målet. Det fins mange typer hammere, med vidt forskjellige formål, størrelser og funksjon. De fleste av disse variantene har forskjellige navn, og de brukes i mange forskjellige yrkesgrupper og fagretninger. Les mer på Wikipedia.

Forsjellige typer hammere
Visste du at det finnes minst 18 forskjellige hammere? Wikipedia påstår det.