Den populære malermesteren fra Enebakk har fulgt med på det som skjer med den amerikanske presidenten om dagen – og da han selv har behov for mer arbeidshjelp, leker han med tanken om mulighetene for å kanskje tilby en snart arbeidsledig Trump en spennende jobb i sitt malerfirma. 

– Men da må’n Donald slutte å juge så fælt. Je er nødt tæll å ha medarbeidere je kan stole minst hundre prosent på!

Lund legger til at det ikke er noen tvil om at den amerikanske presidenten er fargerik nok, men som han sier:
– Han må bære itte begynne å prate om fake paint hos meg, liksom!

Malermester Lund har lenge irritert seg over at Trump til stadighet har snakket om «The Wall» som han har bygget på grensen mot Mexico. 

– Har døkk sett hvor gørhøgt han har bygd, hæll? 

Ivrig forteller han at det neppe blir noe spesielt godt naboskap nå det settes opp en flerfoldige meter høy stål- og betongbarriere.

– Det er da itte nåe som er finere enn at goe naboer kan slå av en gørkoselig prat over gjerdet!

Samtidig er Lund imidlertid engstelig for å ta imot arbeidskraft fra Amerika i disse smittefarlige tider, og tenker at det kanskje hadde vært like klokt at han selv dro «over there». Da kunne han kuttet flere meter av toppen på «The Wall» – eventuelt rive hele skiten, og sette opp et koselig hvitmalt stakittgjerde.

– Nå har je jo nåen dager å fundere på dette, sier malermesteren og påpeker at dersom den varslede riksrettsaken mot den avtroppende presidenten skulle trekke ut i tid, må han kanskje finne noen andre. 

– Je må jo itte på død å liv ha en æks-præsident, hæll, sier Lund, som jo er fullt klar over at det er ganske mange arbeidsledige her hjemme også. 

– Men er dæm fargerike nukk, liksom…?