Lund_miljofyrtarn

Å bli sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift er et synlig bevis på at Malermester Lund tar miljøet på alvor og viser samfunnsansvar. Såvel arbeidsmiljø som forurensning og avfallshåntering er viktige miljøfaktorer for alle bedrifter – og spesielt i vår bransje.

Hva er egentlig Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for bedrifter og virksomheter. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn.
Ordningen støttes av Miljøverndepartementet. Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet 13. november 2003. Stiftelsen drifter programmet fra sin administrasjon i Kristiansand.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
MiljofyrtarnÅ være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

Bransjekrav
Miljøfyrtårn stiller noen grunnleggende krav som gjelder alle virksomheter i alle bransjer. Vi kaller det «Krav til alle bransjer». I tillegg finnes 75 bransjespesifikke krav.
Les mer om Miljøfyrtårn her