Næringsbygg, skole, kommunale bygg etc.

Malermester Lund har vært engasjert ved flere prosjekter med utvendig oppgradering av skoler, kommunale bygg og næringsbygg. I tillegg til maling har vi utført ulike snekker- og rehabiliteringsarbeider, som utskifting av vinduer og dører, fasadevask, skifting av kledning og annet nødvendig vedlikeholdsarbeid. Innvendig kan vi bygge om dine næringslokaler fra bunnen av, med maling, montering av modulvegger, teppelegging etc. Etter å ha gitt en god forhåndsanalyse av et prosjekt, vil vi være i kontinuerlig i tett dialog med kunden under hele prosessen, for slik å kunne trygge en rask og effektiv gjennomføring av oppdraget. Vi tilbyr gratis befaring av ditt prosjekt, og gir deg alltid en forhåndspris.