Layout 1

Malermester Lund har i sommer hatt oppdraget med å gi bygningene en flott rød farge. Vi synes det er stas! Ikke bare fordi vi selvsagt svært gjerne tar oppdrag i Kirkebygda – hjembygda vår, men mer fordi det er så fint at de gamle bygningene ikke bare kan bestå, men fremstå som nye og flotte bygg. 

Og så er det jo slik at tidene forandrer seg, og innholdet som puttes inn i grisehus og låve er noe helt annet i dag, men samtidig blir altså det gamle godt bevart.

Helt tilbake til tider lenge før fargene ble oppfunnet har det vært bygninger som har huset presten i Enebakk. Blant annet kan vi hos Enebakk Historielag lese at «En ulychelig Waade Ild» fant sted 6. juli 1707. Da ble visstnok ikke uhusene berørt, men framhusa, bakerhuset og ei drengestue ble tatt av flammene.

prestegard_2

Etter mange endringer opp gjennom flere hundre år huser låven og grisehuset på Prestegården i Enebakk ikke lenger lenger prestens husdyr. Disse bygningene er skilt ut og eies i nå av familien Strømsborg. Det tidligere grisehuset og låven har vært igjennom omfattende innvendige endringer og rehabilitering og blir i dag benyttet som forretningslokaler og bolighus. Utvendig har man beholdt hovedtrekkene, og på bildet under fra 1956 kjenner man godt igjen bygningene.
Les mer her på Enebakk Historielags hjemmesider.

Under ser vi hvor sjarmerende det gamle grisehuset er blitt.

prestegard_3