Bergsalléen 21, Oslo

Utvendig maling av Cerebral Parese-foreningens verneverdige hus på Berg Gård i Oslo

Malermester Widar Lund AS har hatt oppdraget med å male den ærverdige og vernede hovedbygningen ved Berg Gård i Oslo. Eiendommens historie går helt tilbake til 1264, og på eiendommen ligger et fredet gravfelt med fem gravhauger som man mener stammer fra tidlig folkevandringstid (400-500-tallet e.Kr.) I dag disponeres Berg Gård av Cerebral Parese-foreningen i Norge, hvor de har sine kontorer og møtesal.