Bråtengrenda,
Ytre Enebakk

Utvendig malerarbeid ved 16 leiligheter i 4 nyoppførte firemannsboliger