Guldberglia 1-5, Oslo

Oppgradering av 3 sjarmerende trappeoppganger i trebygninger fra 1953

Malermester Widar Lund AS har hatt ansvaret for maling av inngangsdører, maling og luting av vegger i trappeoppganger, pluss nytt belegg og trappeneser ved 3 trebygninger i rekke. Bygningene ligger rolig og sjarmerende til i et grønt område mellom Smestad og Skøyen.