Waldemarhøy, Ski

Utvendig rehabilitering av villa i dragestil fra 1889 for Ski kommune

Villaen Waldemarhøy i Ski sentrum ble oppført i 1889 i datidens dragestil. Flere bygninger er blitt fjernet og kommet til i senere tid. I dag står den opprinnelige villaen sammen med to bygninger som er flyttet hit. Det store gule huset, Ustvedthuset, er det gamle våningshuset til gården Vestre Ustvedt, og kan føres tilbake til ca. 1740. Huset ble donert til Ski Historielag i 1977, og gjenreist på Waldemarhøy i 1984.

Waldemarhøy var på private hender frem til Ski kommune kjøpte bygningen i 1964, og benyttet stedet som sosialboliger for vanskeligstilte familier i Ski. I 1982 ble det vedtatt å gjøre Waldemarhøy til et kultursenter.

Malermester Widar Lund AS hatt ansvaret for utvendig maling og montering av nye sink takrenner, samt noe innvendig maling ved Waldemarhøy-villaen. Vi har skiftet kledning, med spesialtilskjærte kledningsbord på Ustvedthuset, som også er malt i sin opprinnelig farge, typisk for sin tid.