Vågsenteret, Ytre Enebakk

Vågsenteret, Ytre Enebakk

Vågsenteret, Ytre Enebakk Oljing av terrasser og impregnerte bord i leilighetenes fellesarealer
Ytrte Enebakk Skole på Bjerkely

Ytrte Enebakk Skole på Bjerkely

Ytrte Enebakk Skole på Bjerkely. Innvendig maling av provisoriske «brakkeklasserom» i påvente av at den nye skolen skal bli ferdig.