Layout 1

Sætre kjeks er et av Norges mest kjente varemerker. Kjeksfabrikken ble grunnlagt i 1883. I nyere tid har fabrikken vært lokalisert på Tårnåsen ved Kolbotn helt til år 2000 da det som et selskap i Orkla ble lagt ned som produksjonsbedrift, og dyrket videre som et rent varemerke. Vi kjenner alle til Kornmo-kjeksen og mange andre populære kjekstyper gjennom flere tiår.

Malermester Lund og hans blide og effektive team har på sensommeren hatt oppdraget med utvendig maling av blokkbebyggelsen på den gamle tomta til Sætre kjeksfabrikk. Og at navnet på dette boområdet ble Kornmoenga er jo helt naturlig! Og etter hvert kommer sikkert Mariestien, Pepitahøgda og Ballerinamyra!

kornmo_2

Våre faglig dyktige medarbeidere har selvsagt gardert seg med en pakke Kornmo eller Mariekjeks  i arbeidsbrakka. Dette gjør i hvert fall ikke det gode arbeidsmiljøet vi har hos våre team på de ulike prosjektene dårligere! På Kornmoeenga har det kommet opp noen koselige, ikke altfor store og prangende blokker. Her ser det ut til at store og små kommer til å bo i et åpent og trivelig eks-kjeks-miljø.

kornmo_3 kornmo_4