Hos Malermester Lund tar vi sikkerheten på alvor. Ved jevne mellomrom arrangerer vi kurs i stillasbruk og fallsikring for ansatte. Alle som jobber hos oss må ta dette kurset. Kursene holdes i våre lokaler i Osloveien 717 i Ytre Enebakk.

Arbeid i høyden er arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere nivå. Eksempler på slikt arbeid kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) m.m. Fall er en av de vanligste årsaker til skader og dødsfall på arbeidsplassene.

Om arbeid i høyden kan Arbeidstilsynet videre fortelle at arbeidet skal utføres på en sikker måte og under egnede ergonomiske forhold fra en egnet overflate. Kollektiv fallsikring som for eksempel rekkverk, skal prioriteres fremfor personlig fallsikringsutstyr.

Om bruk av stillas sier Arbeidstilsynet videre:

Stillasmontører     
skal ha opplæring i montering av stillas. Det er ulike krav til opplæring avhengig av høyden på øverste stillasgulv.

Brukere av stillas 
skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.

Fundamentering.
Stillaset skal være solid understøttet. Det må kontrolleres jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen.

Adkomst. 
Stillaset må ha en sikker atkomst.

Skilting. 
Stillas skal være merket med et lett synlig skilt som viser om stillaset er trygt å bruke, alternativt om at det ikke er tillatt å bruke.

Forankring. 
Stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende må ha tilstrekkelig forankring. Forankringene må dimensjoneres for til belastningene stillaset utsettes for. Forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de beregnes for.

Stillasgulv. 
Stillasgulvet må være festet slik at det ikke vipper og forskyver seg ved normal bruk, og stillasgulvet skal være tett slik at ting ikke faller ned på andre.

Rekkverk.     
Stillas skal som hovedregel være utstyrt med rekkverk i form av hånd-, kne- og fotlist. Dersom fotlist ikke er tilstrekkelig for å forhindre at gjenstander kan falle ned, skal rekkverket dekkes med nett eller skjermer. Avstand til vegg skal være maks 0,30 m.

Les mer på her Arbeidstilsynets sider.