Vår kjære malermester fra Enebakk har mange talenter – han er nemlig også en dyktig skiltmaler. Og hos bygdas prest har Lund fått positiv respons på et spennende skilt som han mener vil ha store muligheter for å få flere av bygdas innbyggere til å ta turen til kirken. 

– Nå er det sjølsagt litt begrensninger i antallet som kan væra i kjærka på grunn tå denna smittesituasjonen, men det hadde vøri gørfint om det hadde kømmi nåen, liksom, sier skiltmalermesteren som er oppriktig fornøyd med skiltet han viser presten.

Han forteller at han har flere skilt som skal presenteres.
– Nå etterpå skal je tæll Rådhuset, der je har ei avtale med rådmannen. Je har laga et gørfint skilt med teksten: «Nå er gode råd billige!»

Skiltmakeren skal deretter ta turen til Joker, bygdas matbutikk.
– Der er det gørmange følk – hele tida, som fortjener at dæm kan en opptur i ei ellers ganske gørmørk tid!

Han forteller at butikksjefen skal få et stort fargerikt skilt med teksten «Halv pris på sur melk!» Og han legger ivrig til: 
– Følk kjæm tæll å ga mann av huse – og kvinnfølka å! Og som itte det skulle væra nukk, så har je sjølve rosinen i skiltmakerpølsa. Je har laga et gørarti skilt som skal plasseres utafor damefrisørsalongen.

Lattermildt fortsetter han: 
– Der har je fått fram følgende budskap «Itte nøl – ta skrittet i dag!»

Hikstende av sin egen kreativitet, avslutter han: 
– Blir itte det suksess, trur je at je må finna meg en annen hobby!