Malermester Lund velger i dag å dele noen viktige og gode råd fra IFI – Informasjonskontoret for farge og interiør.  For mange huseiere blir ofte den utvendige malejobben dyrere og mer omfattende enn tenkt. Med en vedlikeholdsplan kunne penger imidlertid vært spart og frustrerende overraskelser unngått.

IFI mener at den berømmelige norske «skippertaksmentaliteten» ikke er en god oppskrift når det gjelder vedlikehold av hus, og at mange prosjekt blir ekstra kostbare fordi man lar det gå for lenge før tiltak settes inn. Dette gjelder særlig i det offentlige.

Det er svært viktig å skrive kontrakt når du bestiller håndverker.

En god vedlikeholdsplan tar utgangspunkt i byggets tilstand og beskriver konkrete utbedringer og når de bør gjøres. Følges den, sikrer man at bygningen er i god stand og kostnadene blir forutsigbare.

IFIs inntrykk er at folk generelt er mer opptatt av vedlikehold nå enn før, noe han blant annet tilskriver stigende boligpriser og bevisstheten om at det er store verdier som ligger i et hus.

Små detaljer kan bli skjebnesvangert dersom ikke riktig verktøy benyttes.

Vi synes IFI setter fingeren på mange viktige detaljer og opplysninger du kanskje ikke er klar over når du skal gå i gang med et rehabiliterings-prosjekt. Du kan finne mye mer interessant stoff om dette ved å klikke her.

For oss er en slik vedlikeholdsplan en selvfølgelighet. Ta gjerne kontakt dersom du vil at Malermester Lund skal bistå med vedlikehold av ditt prosjekt!
Alle fotos: ifi.no