Det luktet skikkelig nymalt da fotografen tok seg en tur opp til Eidsvoll stasjon forleden. Stasjonen ligger i «grunnlovsbygda» ved Vorma og er blant Norges aller eldste, da den var endestasjon for Norges første offentlige jernbane, Hovedbanen. Stasjonen ble offisielt tatt i bruk 1. september 1854.

I dag er Eidsvoll stasjon forgreningsstasjon der Gardermobanen, Hovedbanen og Hedmarksbanen/Dovrebanen møtes. Tidligere i år fikk Malermester Lund oppdraget med utvendig malerarbeid ved den flotte og spesielle stasjonen.

Den første stasjonsbygningen var et ekspedisjonshus på dampskipskaien som senere er revet. I 1858 ble det oppført en ny og staselig stasjonsbygning med restaurant og hotell, men denne brant i 1877. Dagens bygning i mur er fra 1878, tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan, og har samme grunnflate og nesten identisk utseende som den forrige. Bygningen fungerte både som stasjon og som jernbanehotell. Om sommeren går DS Skibladner fra bryggen ikke langt fra stasjonen. Denne bygningen ble tatt ut av bruk som ekspedisjonsbygning for jernbanedriften ved omleggingen av Gardermobanen i 1998. Nye Eidsvoll stasjon, som ligger 200 meter lenger nord, tok over lokaltrafikken (en plattform ved den gamle var i bruk til januar 1999.) Lokaltrafikken over nordre del av Hovedbanen ble nedlagt i 2004.

Stasjonen er for tiden endestasjon for lokaltogene på banestrekningen Kongsberg – Oslo –Gardermoen – Eidsvoll og regiontogene til Skien. Regiontogene mellom Lillehammer og Drammen stopper ved stasjonen, men ikke regiontogene til Trondheim. Godstog bruker Hovedbanen og dermed fortsatt den eldre delen av stasjonen.

I dag eies og drives den tidligere stasjonsbygningen av en av våre største vinteridrettsutøvere, Bjørn Dæhlie og hans familie, som benytter den til kursvirksomhet og events for næringsliv og private. Stasjonen benyttes ellers til hensetting av lokaltogmateriell. Det finnes flere minner om tidligere tiders drift på stedet, blant annet svingskive og lokstall fra midten av 1800-tallet.

Malermester Widar Lund AS synes det har vært spennende å være med på å holde ved like Eidsvoll stasjon med sitt arkitektoniske særpreg, og er ikke spesielt overrasket over at det lukter nymalt i nærområdet.

– Det gikk da med en god del maling, ja!, er kommentaren fra Enebakk-bedriften.