Malermester Lund kvekker til når han får høre finansminister Siv Jensens uttalelse om «å knusee de j…. sosial-listene» fra talerstolen under FrP’s landsmøte sist helg. Han sier at han nok ville ha sagt ting på en helt annen måte overfor denne minoriteten innen trevarematerialer.

– Stakkars dæm, sier han fortvilet, når han tenker på hvordan sosial-listene egentlig har det, og legger til:
– I alle år har je kjæmpa for de svakeste og mest sårbare i trevaresamfunnet, så denna uttalelsen vart je gørkrenka tå!

Han sier opprørt at det faktisk finnes listetyper som får langt mindre oppmerksomhet enn tak- og gulvlistene i dette landet! Han ser for seg hvordan de stakkars listene har det, stående i kø utenfor NAV-kontorene.

– Og nå har ‘a Siv gått ut og utbasunert at hu skal ødelegge alle dæssa gørfine sosial-listene, liksom. At det går an! Dæm kunne jo ha vørti brukt tæll nå anna – nåe mer nyttig. Omplassert, frexempel. Lister trengs jo overalt!

Han påpeker at han også synes det er litt merksnodig at vår finansminister ikke heller konsentrerer seg om kapital-listene, som nok står hennes hjerte vesentlig nærmere.

– Men det ser itte ut tæll at ho bryr seg om dæm hæll, sier han og rister fortvilet på hodet, iog legger til at han det vitner jo om dårlig dømmekraft blant «sine egne» når hun ikke bryr seg det minste om at det ligger en listhaug og slenger, både i det ene og det andre departementet.

– Nei, vi skulle nukk hatt nåen gørflotte ideal-lister på Stortinget og i Regjeringa, da hadde det vørti andre boller, da, sier den blide malermesteren og avslutter:
– Men je har aldri vørti spurt, je!