Vår kjære malermester er på vei fra Enebakk til hovedstaden for å delta i demonstrasjonen. – Det finns jo så gørmange fine farger, sier han, og peker på plakaten han har med seg på vei til sentrum.

Tekst: Harry Illustrasjon: Vie

Lund forteller at han fikk denne plakaten av representanten fra Jotun, når han var innom kontoret for å presentere fargekart og informere om sommerens fargetrender. 

– Je fækk plutselig dænna glupe idéen om å vise følk at det nukk dreier seg om flere fargevarianter enn svart og kvit, liksom!

Ivrig forteller malermester Lund at selv om det i disse dager forståelig nok blir fokusert mye på svart og hvit, så må vi ikke glemme alle de andre nydelige fargene. 

– Sjå deg omkring. Sjå på de flotte, grønne løvtrea og alle de gørfine blomstra vi har rundt øss! 

Han forteller at han, som fagmann på dette området, faktisk til tider har syntes litt synd på spesielt alle de vakre grønnyansene som har kommet til syne utover våren og forsommeren, som han mener kunne fått mer oppmerksomhet. 

– Det samma med flagget vårt, liksom! Den gørfine blå og røde fargen, som liver opp overalt! Det hadde nukk vørti gørtrist hvis de fargene hadde vørti borte, hæll?

Han forklarer at det er for å «rette opp inntrykket» at han nå gjør en innsats for alle de andre nydelige fargene. 

– Dætta dreier seg rætten og slætten om rettferdighet, sier Lund, og legger til at det folk nok hadde forstått dette, den dagen julenissen ikke lenger var kledd i rødt og påskekyllingen kom i lilla! 

Snart framme ved demonstrasjonen, konkluderer malermesteren. 

– Svart er fint og kvit er bra, men vi må itte glømme alle de andre fargene, hæll! Absolutt alle farger er akkurat like gørfine, og dermed basta!